KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 18 juli 2017

Algemeen Dagblad 'journalist' Chris Klomp stuurt een van zijn 'intelligente' lezers op Nico van den Ham af!

Pijnlijk
Klik op de pijl in het midden van de video hieronder en luister naar de 'zeer inhoudelijke' reactie' van een aanhanger van journalist NSB'er, Chris Klomp. Een reactie op ons voorgaande artikel dat gaat over >>> Chris Klomp. De AD-volksbedrieger plaatst regelmatig misleidende schrijfselstjes van zijn hand tussen de reactie's van laffe, anonieme staatstrollen op videokanalen en website's waar die trollen vreemd genoeg een podium krijgen. Opvallend is dat het gebral van die naamlozen veel weg heeft van de reactie die te horen is in onderstaande video. Wij vermoeden dan ook dat Klomp zijn fan, die Nico wel vaker telefonisch lastigvalt, tussen die trollenreacties heeft gevonden.  

Bij periodes wordt Nico van den Ham telefonisch gestalkt. Opbellers zonder nummerherkenning krijgen een voicemail bericht te horen waarin hen wordt verteld
hoe zij contact kunnen opnemen. Bij geen gehoor, met nummerherkenning wordt er teruggebeld. In de nacht ligt de telefoon buiten gehoor bereik maar staat wel aan zodat 's morgens kan worden gekeken wie er heeft gebeld. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Stalking, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, 
Mediacensuur,
 Klassenrechtspraak, 
Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zondag 16 juli 2017

Hoe AD 'journalist' Chris Klomp anderen kapot maakt

Laffe, gevaarlijke staatsinformant aan de winnende hand!

Algemeen Dagblad Crimineel, Chris Klomp


Heftige, valse beschuldigingen aan adres van klokkenluider Nico van den Ham, gepubliceerd overal waar maar kan, zonder dossierkennis en categorisch weigeren gerechtelijke dossiers te bestuderen 
door Algemeen Dagblad- Crimineel, Chris Klomp

Uiterlijk
Je mag iemand nooit beoordelen op zijn uiterlijk hoor je vaak. Maar met een onaangename gelaatsuitdrukking zoals hierboven én in dit >>> artikel afgebeeld vinden wij dat toch wel toch wel erg moeilijk. We maken voor deze intens gemene ploert dan ook een uitzondering. Of het gelaat zich geleidelijk aanpast aan het karakter, of het karakter zich aangepast heeft aan de gluiperig ogende kop van deze nieuwe NSB'er, we weten het niet! Wat we wel weten, is dat we het hier hebben over één van de machtigste criminelen die in ons Schurkenland rondlopen. Zijn naam is Chris Klomp

Verweren
Nico van den Ham kan zich (nagenoeg in zijn eentje) niet verweren tegen dit soort staatstuig. Perskaart-schorem dat in opdracht het volk massaal misleidt, voorliegt, verlakt, indoctrineert en in het geval van Nico ook nog eens suggereert dat Nico ernstige misdrijven pleegt. Veel anderen, die eveneens slachtoffer zijn van dit abjecte soort, kunnen zich ook niet verweren, maar die zeggen dat ze aan het winnen zijn en sommigen geven deze gewetenloze crimineel ook nog eens een podium (in de reacties op videokanalen en website's) waar hij zijn leugens mag opschrijven. Mede daardoor is Chris Klomp een machtig man. Heel machtig, want hij klust ook nog bij voor ons Haags schurken-regiem en haar Rechtelijke Macht. Bovendien mag Klomp ook nog eens zo af en toe een leugenachtig stukje van zijn hand in het krantenvod, Algemeen Dagblad plaatsen en ook dat geeft weer veel macht!

Rechtszaak 
De beste manier om Nico van den Ham verder kapot te maken is om echt overal
waar dat 
maar kan op te schrijven dat Nico liegt over zijn gerechtelijke procedures. 
Zo suggereert Klomp herhaaldelijk in zijn bedrieglijke, misleidende schrijfsels dat
Nico van den Ham branden sticht en dus een pyromaan is! Dat Nico nou juist een pyromaan heeft opgepakt en daarmee er voor heeft gezorgd dat er in het grote wooncomplex van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot géén branden meer worden gesticht en er daardoor dus ook geen zwaargewonden meer vallen, verzwijgt de crimineel. Hoe dat toen allemaal is gegaan, is te lezen in dit
artikel >>> 
BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1 .
Nico heeft Chris Klomp herhaaldelijk gevraagd, zelfs gesmeekt, het bewijsmateriaal dat onomstotelijk aantoont dat Nico de absolute waarheid spreekt, te bestuderen maar dat weigert Klomp. 

Algemeen belang
Nico van den Ham had zijn eigen zaak allang achter zich gelaten en is gestopt met procederen. Dit omdat hij inmiddels als de beste weet dat procederen voor gewone eerlijke burgers, tegen een partij die groter is dan zij zelf zijn, volstrekt zinloos is (Nico woont wekelijks rechtszittingen van anderen bij die gaan om geschillen tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere). Nico wil zich enkel nog inzetten voor het algemeen belang en aantonen dat rechters, raadsheren, vrijwel alle advocaten en perskaart-journalisten gewetenloze misdadigers zijn die zich er niet voor schamen om gezamenlijk onschuldige burgers massaal de >>> dood in te drijven. Chris Klomp, die ook zo'n gecensureerde-perskaart heeft, tracht Nico op allerlei wijzen onmogelijk te maken verder te gaan met zijn strijd. 

Rechtszitting
Zo schrijft Chris Klomp dat Nico van den Ham liegt over het feit dat de Amsterdamse rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal hem zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel >>> hoor en wederhoor, als straf voor zijn goudeerlijke berichtgeving op zijn site, op zijn 63e dakloos heeft gemaakt. Op de website rechtspraak.nl wordt gesuggereerd dat er een rechtszitting is geweest over de woningontruiming van Nico van den Ham zijn een-kamer woning. Ook wordt op die website in het daar gepubliceerde vals opgemaakte vonnis voorgewend dat het beginsel hoor en wederhoor is toegepast. De woning wordt door misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot nu verhuurt voor maar liefst 3 keer zoveel! 

Bewijzen
Nico kan onomstotelijk bewijzen dat de Amsterdamse rechter mr. C.L.J.M. de Waal een veel leed en verdriet veroorzakende misdadiger is, maar mág dat nergens bewijzen dus ook niet bij Chris Klomp! 

Rechtbankverslaggever
Chris Klomp noemt zichzelf rechtbankverslaggever en schrijft veelvuldig op, dat Nico de rechter heeft gewraakt. Dan kan het toch niet anders zijn, zo schrijft de volksverlakker er dan nog bij, dat er dan een rechtszitting is geweest? De betreffende rechter, mr. C.L.J.M. de Waal, is echter nimmer door Nico gewraakt! Was dat wel zo dan zou dat ook schriftelijk gebeurd kunnen zijn, maar daar heeft 'rechtbankverslaggever' Klomp, die heel vaak zelf beweerd veel verstand van het recht te hebben, nog nooit van gehoord! 
Klomp kan zijn leugens ongestraft opschrijven want Klomp heeft macht. Dit omdat hij een gecensureerde perskaart heeft, deel uit maakt van de kliek van de tot op het bot corrupte rechtelijke macht en zo nu en dan een leugenachtig artikeltje in het Algemeen Dagblad mag plaatsen. Nico heeft rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, die het leven van Nico op ongelooflijke wijze voor de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot wijze heeft verwoest, nog nooit gezien en ook niet gewraakt. Wel heeft Nico de corrupte magistraat een >>> open brief geschreven

Bewijzen
Nico van den Ham heeft bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot afspraken had met een pyromaan die vele jaren lang branden stichtte in een van haar grote wooncomplexen in Amsterdam. Bij een van die branden is een zwaar gewonde gevallen die voor zijn leven lang invalide en zwaar verminkt is. Dat is hier te zien in de video in dit >>> artikel.

Getuige
Nico van den Ham heeft ook bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat Nico als getuige voor de rechter heeft gestaan om te getuigen tegen deze pyromaan waardoor het brandstichten gestopt kon worden. Alle bewijsstukken zijn, zoals dat vrijwel altijd gaat in zaken die gaan tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de rechter de ene persoon belangrijker acht dan die andere, volstrekt waardeloos. Schurkenstaat Nederland!

Gesmeekt
Vele keren keren heeft Nico aan Algemeen Dagblad journalist crimineel Chris Klomp gevraagd, ja zelfs gesmeekt, te stoppen met zijn valse berichtgeving betreffende zijn zaken en eerst het dossier van Nico te bestuderen. Een dossier dat onomstotelijk aantoont dat Nico van den Ham op 63 jarige leeftijd door crimineel, mr C.L.J.M. de Waal dakloos is gemaakt zonder dat daar een rechtszitting over is geweest en zonder dat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Een dossier dat onweerlegbaar aantoont dat mr. C.L.J.M. de Waal valsheid in geschrifte heeft gepleegd door het vonnis, wat suggereert dat er wél een rechtszitting is geweest, op de website Rechtspraak.nl te (laten) plaatsen. Een dossier dat onomstotelijk aantoont dat de president van de Amsterdamse rechtbank crimineel, mr. Henk Naves opzettelijk een datum heeft vervalst om de misdadige werkwijzen van zijn collega, mr C.L.J.M. de Waal uit de wind te houden. Chris Klomp gaat er niet op in, loopt laf weg, schreeuwt er doorheen of reageert er gewoon niet op. Allemaal omdat het kan, want Chris Klomp heeft macht, veel macht! 

Aangifte
Chris Klomp die onder valse naam e-mails rondstuurt, waarin hij zichzelf aanprijst en ophemelt, zou ook aangifte tegen Nico van den Ham hebben gedaan. Tot nu toe heeft Nico daar nog niets van gemerkt. Mocht de crimineel daadwerkelijk besluiten aangifte te gaan doen jegens Nico van den Ham wegens smaad, laster en/of belediging, dan gaat Klomp, die tot de kliek behoort van de Zwarte Toga Maffia, als daar een rechtszaak uit voortvloeit, winnen! Net zoals in alle andere zaken die Nico in zijn kwestie heeft gevoerd zal ook dan het vonnis >>> al klaar liggen voordat er een rechtszitting heeft plaatsgevonden. Precies zoals dat bijna altijd gaat in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden als de ene partij belangrijker wordt geacht dan de andere. En dat loopjongen Klomp belangrijk is voor de Zwarte Toga Maffia moge duidelijk zijn. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media,
Alternatieve media, Gerechtelijke 
Misdaad, Mensenrechtenschendingen, 
Mediacensuur,
 Klassenrechtspraak, 
Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

vrijdag 14 juli 2017

Reguliere Media. De kliek van de Rechtspraak

De heer A. Peters strijdt ook intensief mee tegen de immense, veel leed en ellende veroorzakende corruptie bij de Rechtelijke Macht en haar kliek. Peters schreef een keurige brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Een nagenoeg soortgelijke brief schreef hij aan een groot aantal kranten. Hieronder de brief en een reactie daarop van de hoofdredacteur van de NOS, Marcel Gelauff, die hiermee opnieuw duidelijk maakt wat voor een volksverlakker hij in werkelijkheid is. Daaronder de
e-mailadressen van de kranten. De heer Peters heeft tot nu toe, zoals dat vrijwel altijd gaat, geen enkele reactie van de kranten gekregen. Daarom hebben wij dit artikel via de
e-mail adressen ook nog maar eens naar de kranten toegezonden (zie onderaan dit artikel). 
Wij kunnen voorspellen wat er nu gaat gebeuren. Maar om de goede vrede met de positievellingen, die alsmaar verkondigen dat er steeds meer mensen wakker worden, enigszins te bewaren, melden wij dat 'we in spanning afwachten!' 
Redactie; NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Ingezonden door Ir. A.P.H. Peters.

Nuth, 11 juli 2017

Aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren,

Ik zou gaarne de vraag aan u willen voorleggen waarom journalisten van de main stream media het niet aandurven om over "foute rechters" te berichten en wegduiken achter antwoorden als "geen tijd" (NRC, FD) of over "particuliere zaken schrijven we niet" (Volkskrant, Trouw) en zelfs helemaal niet reageren (Elsevier, HP de Tijd, Telegraaf, Het Parool, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Gooi en Eemlander, etc.) .

Deze vraag is te meer van belang omdat men van de pers als poortwachter van de democratie een pro actief optreden mag verwachten waarbij tijdig ontwikkelingen worden gesignaleerd die de rechtsstaat bedreigen. Het heeft er echter de schijn van dat de pers in dit soort zaken geneigd is een al te voorzichtige houding in te nemen en pas bereid is verslag te doen als men zich kan beroepen op een vonnis. Deze attitude bevordert het voortwoekeren van corruptie onder rechterlijke ambtenaren, omdat de corruptie daardoor niet tijdig wordt gesignaleerd.

Er zijn recentelijk publicaties verschenen waarin onweerlegbaar wordt aangetoond dat er foute ( partijdige) rechters zijn en zelfs rechters die zich aan corruptieve praktijken schuldig hebben gemaakt.

Ik wil u in dit kader wijzen op opmerkelijk nieuws dat in de afgelopen ¾ jaar verschenen is over corruptie in de rechterlijke macht in Nederland (zie de hyperlinks hieronder).

1) Mijn zaak is beschreven onder het synoniem Lucas in de Nieuwe Revu van 26.10.16:

http://revu.nl/nu-in-revu/liegen-voor-de-rechter-loont-klassenjustitie-in-nederland/ 


https://www.ezpress.eu/nieuws/36314/Falende-advocaten-en-meineed-plegende-getuigen

Ik probeer de afloop van deze zaak, waarin 7 rechters zich niet van hun beste kant hebben laten zien, onder de aandacht van de mainstream media te brengen. Helaas zonder resultaat.

Na een onderzoek naar o.a. de angstcultuur en mistoestanden binnen het OM in Maastricht wordt hoofdofficier mr. Roger Bos hiervoor zelfs beloond, en wordt benoemd tot Procureur Generaal in het zonovergoten Caribisch gebied. Mr. Bos was het die de van meineed aangeklaagde persoon in mijn zaak uiteindelijk vrij uit liet gaan, terwijl ik onomstotelijk kon aantonen dat de gedaagde de rechter onder ede een uur lang voor de gek heeft gehouden.

Maar ja, Limburg heet niet voor niets de "vriendenrepubliek".

TROUW kopt op 8 juli 2017 :

Mogelijk meineed bij parlementair verhoor over Panama Papers

In een eerste antwoord op de berichtgeving van Trouw laat de parlementaire ondervragingscommissie bij monde van voorzitter Henk Nijboer weten de zaak nader te zullen bekijken. "Getuigen zijn verplicht de waarheid te vertellen. Als dat niet gebeurt, is dat ernstig en strafbaar. De commissie gaat de feiten bestuderen en komt binnenkort met een reactie."

Mijn ervaringen, dat aangiftes van meineed en valsheid in geschrifte, door het OM naast zich neer gelegd worden, ben ik aan het vast leggen in een boek met de titel "Liegen voor de rechter loont – Mijn eed is meineed", dat in 2018 zal verschijnen.

2) De zaak die dr. Joe Eustatia beschrijft over het optreden van rechter mr. FJP Veenhof in een arbitragezaak op Curaçao is hoogst opmerkelijk. Uit zijn publicaties blijkt dat mr. FJP Veenhof zich in deze zaak hoogst waarschijnlijk heeft laten omkopen maar in elk geval heeft samengespannen met een advocaat aan wie eerder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd vanwege fraude. Verwezen zij naar de link .

http://www.sdnl.nl/pdf/jose-eustatia-over-curruptie-op-curacao.pdf


Rechter Veenhof had voordien in de veel ophef veroorzaakte Zambesi zaak al bewezen een rechter te zijn die het niet al te nauw neemt met de integriteit die men van een rechter mag verwachten.

3) In het onderstaande in Civis Mundi gepubliceerde artikel wordt de aandacht trekkende casus van ir. A. Mol beschreven, die gaat over een langslepende kwestie waarin een rechter, werkzaam in de Hoge Raad, volledig in bescherming wordt genomen door het OM en Raad voor de Rechtspraak.

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3466

http://rechtennieuws.nl/54575/eis-25-miljoen-euro-rechterlijke-corruptie/
 


Het artikel werd na drie redactievergaderingen uiteindelijk geweigerd door het gezaghebbende en "volstrekt onafhankelijke" Nederlands Juristeblad.

Met zo'n 5 personen in de redactie, waaronder raadsheer Ybo Buruma, die werkzaam is bij de Hoge Raad en blijkbaar ook uitmaakt wat de juristerij in NL wel en niet onder ogen krijgt. Een Volkskrantverslaggever zag daarin wel nieuwswaarde maar kreeg geen toestemming van haar chef hetgeen in lijn lijkt met de ervaringen van de andere Main Stream Media (NOS Journaal/AD/Een vandaag/De Groene e.a.) Wel belangstelling, geen berichtgeving.

Alleen professor dr. W. Couwenberg van Civis Mundi vond publicatie vanzelfsprekend en voorzag het artikel van een introductie. Maar Couwenberg werd in 2015 dan ook onderscheiden met de "desiderius" voor zijn vele kritische

bijdragen om de democratische rechtstaat beter te laten functioneren.

4) Mr. Hugo Smit heeft in zijn boek DE LIEGENDE RECHTER onweerlegbaar het bestaan van een foute rechter aangetoond. Rechter Westenberg is nadat gebleken is dat hij voor het gerecht had gelogen vervroegd met pensioen gegaan. De pers heeft helaas te weinig aandacht aan zijn hoogst opmerkelijke boek besteed.

https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/de-liegende-rechter.html

Ik herhaal ten slotte nogmaals de in mijn inleiding gestelde vraag:

Wat is de reden dat journalisten van de main stream media het niet aandurven om over "foute rechters" te berichten en wegduiken achter antwoorden als "geen tijd" (NRC, FD) of over "particuliere zaken schrijven we niet" (Volkskrant, Trouw) of zelfs helemaal niet reageren ( Elsevier, HPdeTijd, Telegraaf, Het Parool, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Gooi en Eemlander, etc.)

Ik hoop dat ik een eerlijk antwoord van u krijg.

Met vriendelijke groet,

Ir. A.P.H. Peters


_____________________________________________


Toon Peters

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Marcel Gelauff <Marcel.Gelauff@nos.nl>
Datum: 12 juli 2017 om 08:47
Onderwerp: FW: Brief voor het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Cc: Marianne Engel <Marianne.Engel@nos.nl>


Geachte heer/mevrouw Peters,


Dank voor uw mail en uw belangstelling voor het Genootschap van Hoofdredacteuren

Het lijkt me goed om er op te wijzen, dat het Genootschap niet veel meer is dan een netwerk van hoofdredacteuren, dat het als zijn taak ziet om op te komen voor de belangen van de journalistiek in het algemeen.

Op uw verzoek ingaan, past daar helaas minder goed in. Het zou in feite betekenen dat het Genootschap zijn ledenbestand beschikbaar stelt voor het binnen de Nederlandse journalistiek verspreiden van inhoudelijke standpunten, specifieke belangen of doelbewuste lobby’s. Binnen het Genootschap is al lang geleden de afspraak gemaakt dat niet te doen.

Ik wil u dus vragen u te richten op de redacties die in dit specifieke geval naar uw gevoel relevant zijn. Ik hoop dat u hier begrip voor heeft.

Met vriendelijke groet,


Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws
Voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws


NOS-500-pix

Journaalplein 1  |   Postbus 26150 - 1202 JC Hilversum
Telefoon + 31 35 - 677 11 77  |  @MarcelGelauff  |  
www.nos.nlWij hebben dit artikel ook naar de betreffende kranten toegezonden:


redactie.elsevier@elsevier.nl, redactie@hpdetijd.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl,
persbericht@fd.nl, nrc@nrc.nl, redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, Redactie Quote, redactie@volkskrant.nl, redactie@gooieneemlander.nl, nieuwsredactie@metronieuws.nl, redactie.ac@nhd.nl, redactie@halloleeuwarden.nl, stadsredactie@haarlemsdagblad.nl,
redactie@gelderlander.nl, redactie.tilburg@bd.nl, redactie@ed.nl, stadsredactie@leidschdagblad.nl, hoofdredactie@bndestem.nl,
info@maartenonline.nl, info@legalbusinessworld.nl, internet@ad.nl,
groene@groene.nl, tips@platform-investico.nl

woensdag 12 juli 2017

De William Schrikkergroep; familie Herbst vertelt

Op 11 juli jl. waren wij bij de familie Herbst in Hoofddorp op bezoek. Het gezin Herbst leeft in verdriet en ontsteltenis. Datzelfde geldt voor opa en oma en de overige familie. Hun mooiste bezit; hun (klein-)kinderen zijn hen ontnomen door een van de organisaties die onder de noemer Misdaadgroep Jeugdzorg opereren. Allemaal met hulp van diegenen van het laatste beslissende woord: 'rechters'! Opbrengst: zo'n €144.000 subsidie per jaar per kind! Kassa voor de economie! Welke economie? Deze >>> economie! Luister naar de hartverscheurende uitspraken van de kinderen zelf en het verloop van de schaarse momenten die de ouders, dus niet opa en oma, hebben met de kinderen.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

Dit artikel én de video vallen geheel onder verantwoording van Nico van den Ham!

Ga ook naar de Facebookpagina van de familie >>> Herbst Van Campen Diana  

Zie ook het gesprek met Tamara Recourt:

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

Ga ook naar de site van Erik Groenendijk >>> Stop PAS-Familiedrama NU

zondag 9 juli 2017

Ik maak voor mijn baas jou of wie dan ook, helemaal kapot! Befehl ist Befehl ! | Sociale Dienst Amsterdam

Kan zo maar naast u wonen. Een tot alles toe in staat personeelslid van bijv. het CJIB, een incassobureau, UWV, deurwaarderskantoor, Sociale Dienst, of nog erger, iemand die rechter is! Nico van den Ham vertelt wat abject, liegend, crimineel personeel van het A'damse daklozenloket ofwel de Sicherheitsdienst van Burgemeester Eberhard van der Laan hem heeft aangedaan. Het gaat om een smerige, vol met leugens staande, brief die in zijn dossier zit en hem zogenaamd bijna een jaar geleden overhandigd zou zijn! Zie o.a. ook: >>> Uitgezaaide Longkanker voor Burgemeester Eberhard van                                     der Laan en Dakloosheid voor Nico van den Ham

                    >>> Burgemeester Van der Laan discrimineert daklozen

                    >>> RTL 4 | Beau van Erven Dorens koopt daklozen om!                                                10.000 Euro per dakloze!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Daklozen, Discriminatie, Oplichting, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, 
Vrije Meningsuiting, Klassenjustitie, Gerechtelijke Zwendel.

UPDATE: Maandag 10 juli 2017, 12.00 uur. 

Klachtenteam Sociaal Domein - WPI <klachten@dwi.amsterdam.nl>  12:08 (2 minuten geleden)aan mijGeachte heer Van den Ham,

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw telefonische klacht.
U bent het niet eens met de schriftelijke waarschuwing van 3 oktober 2016 waar u pas onlangs kennis van heeft genomen.
U vindt de weergave van het verloop van het baliebezoek zoals in de brief staat vermeld niet juist.

Ik heb u toegezegd in overleg te treden over de mogelijkheid om hierover alsnog een gesprek te hebben.

Ik informeer u deze week nog nader.


Met vriendelijke groet,

Caroline Xxxxxxx

klachtencoördinator
Klachtenteam Sociaal Domein

Gemeente Amsterdam

T 020 2526006
klachten@dwi.amsterdam.nl

Antwoordnummer 46048
1060 VB Amsterdam


De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

donderdag 6 juli 2017

Nico van den Ham over kijkcijferkanon Joris Demmink, Erwin Lensink, mr. Meindert Stelling en de familie GürzRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Elite-Pedofilie, Politie, Moord, Economie, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting, Klassenjustitie, Gerechtelijke Zwendel. 

maandag 3 juli 2017

Rechter mr. G.P. Van Ham trekt partij voor Killer Cops in moordzaak-orgaanroof Ihsan Gürz

Moord op Ihsan Gürz goed voor economie! 

In de kwestie van de 
door de politie vermoorde 
Mitch Henriquez besliste
 de rechter op verzoek 
van én in het voordeel van politie precies het omgekeerde!

Partijdige rechters geven
 politie nóg meer ruimte 

om zonder noodzaak, 
massaal onschuldige
 burgers te vermoorden! 
                                                
                                                   
Vrijheid
Opnieuw een bevestiging van volledige vrijheid voor de Nederlandse politie om zonder enige noodzaak, straffeloos burgers dood te kunnen trappen, te verwurgen of, als de burger van de politie weg loopt, heel laf van achteren in de nek kapot te schieten.
Deze keer blijkt die vrijheid uit een gerechtelijke beschikking die wij onlangs ontvingen. Het gaat hier om de zaak Gürz. C
engiz Gürz is de vader van Ihsan Gürz die in 2011 door een groot aantal laffe politieagenten zo hard in elkaar werd getrapt en gestompt dat Ihsan ten gevolge van al dat onnodige politiegeweld is overleden. 

Krantenpapier
Doodsoorzaak, een zwak hart, zo stelde het Beverwijkse Killer-Cop Team, sneed vervolgens het hart uit het lijk van Ishan en maakte het zoek of flikkerde het belangrijke orgaan gewoon weg! De ontstane lege ruimte, dus daar waar het hart had gezeten, werd door de 'waakzame en dienstbare' politie en haar kliek op 'waardige wijze' volgepropt met oud krantenpapier.
Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat; Nederland. De NOS zwijgt!


Mr. Van Ham 
De familie Gürz wil dat er opnieuw naar de zaak wordt gekeken en vroeg de rechter
om een voorlopig deskundigenverhoor te bevelen waarbij drie deskundigen gehoord zouden moeten worden. 
Onlangs, op 4 mei 2017, werd het verzoek tijdens een rechtszitting in Den Haag door rechter, mr. Van Ham behandeld. Nico van den Ham maakte van die rechtszitting een videoverslag >>> Weer rechtszitting (video) in de moordzaak Ihsan Gürz.

Turkse TV
Andere rechters hebben vader Cengiz Gürz verboden op internet te schrijven over de moord op zijn zoon. Ook mag Gürz geen foto's van zijn vermoorde zoon meer publiceren en er niets meer over zeggen op de Turkse televisie! 

Gewetenloze rechters
Omdat de verdrietige Gürz eerder wél had geschreven over zijn door de politie doodgetrapte zoon, daarbij ook foto's heeft geplaatst en er wat over op de Turkse TV had gezegd, kreeg hij van de gewetenloze, misdadige rechters, mr. J.A.A.G. de Vries,
mr. M.B. de Boer en mr. M.M. Helmers met als griffier mr. F. Nieuwenhuis, die het allemaal keurig opschreef, op 31 mei 2016 
3 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar en € 2.000 boete. Bovendien moest vader Gürz, als een heuse crimineel, vingerafdrukken laten maken. Zie voor dit alles dit >>> artikel want wij schrijven het allemaal wél op en publiceren daarbij ook de foto's! 

Beschikking 
Rechter G.P. van Ham heeft het verzoek van de familie Gürz afgewezen. Opnieuw een teleurstelling voor de familie Gürz die zo meer en meer op allerlei wijzen kapot wordt gemaakt. Gürz mag niet meer schrijven, Gürz mag geen foto's laten zien en Gürz mag niets meer zeggen. Gürz mag nog wel (volstrekt zinloze) processen aanspannen en betalen! 

Moord op Ishan Gürz goed voor economie!  

€1.522,-
Gürz heeft nu al bijna 80.000 euro (!) aan proces en advocaatkosten et cetera betaald en moet nu de rekening van dit proces, begroot op €1.522,-, ook weer overmaken.
De brute moord op Ishan Gürz is dan ook niet helemaal zinloos geweest, want eerlijk is eerlijk, zo'n moord en het hele gedoe er omheen is, met dank aan de politie, wel weer goed voor deze >>> economie.  


Mitch Henriquez
De rechtbank in Den Haag besloot op 6 april van dit jaar dat de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez voorlopig niet doorgaat. Dat was nadat de Haagse politie moordbrigade een 'rapport' van lijkschouwer lijkenpikker, dokter Kees Das aan de rechtbank overlegd hadden waarin staat dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Mitch Henriquez als gevolg van verwurging na een nekklem is overleden. De Amsterdamse GGD'er, Kees Das, die het lijk van Mitch Henriquez nooit heeft gezien, heeft in zijn rapport verklaard dat Henriquez aan een hartstilstand is >>> overleden.
De partijdige rechters namen deze misselijkmakende grap van dokter Das serieus omdat het rapport door de politie was aangeleverd!


OmgekeerdePrecies het omgekeerde dus vergeleken met de moordzaak Ishan Gürz.
De vader van de vermoorde Ishan, Cengiz Gürz
 verzoekt de rechter om een voorlopig deskundigenverhoor te bevelen waarbij drie deskundigen gehoord dienen te worden.
Dat verzoek wordt afgewezen. De politie verzoekt in een vergelijkbare kwestie de rechter te kijken naar een rapport van lijkschouwer grappenmaker Kees Das en dat wordt toegewezen! 
De reguliere media zwijgt! Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden.

De originele >>> Beschikking in de zaak Gürz

Artikel over Mitch Henriquez en >>> 'dokter' Kees Das

De verantwoording van dit artikel ligt geheel bij Nico van den Ham. 

Hieronder links naar enkele van de vele artikelen die wij reeds over de zaak Ihsan Gürz publiceerden. 

>>> Nico van den Ham: Politie trapt jongeman dood.
>>>
 Lachende politieagenten sleepten naakte lijk uit politiecel.
>>>
 
Politie die Ihsan dood trapte wordt niet vervolgd!
>>> Gengiz Gürz eist door politie gestolen hart van zijn zoon op.
>>> Rechter steekt vader vermoorde zoon mes in de rug!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, Economie, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,
Vrije Meningsuiting, Klassenjustitie, Gerechtelijke Zwendel.

zaterdag 1 juli 2017

OM en Demmink sturen alles verwoestende staatstrol naar Arnhem tijdens geheime Demmink rechtszitting

Het kan haast niet anders dan dat het Hof op 18 augustus a.s. (of later) een uitspraak doet waar het Openbaar Ministerie, mr. Joris Demmink en zijn omvangrijke justitiële pedo-kliek blij mee zullen zijn. Wij vrezen het ergste!
Zelfs de noodklokken werden in dit verband op het juiste moment geluid daar in Arnhem. Kijk naar de, op bepaalde ogenblikken, schokkende beelden en huiver mee.
Zie daarvoor ook dit >>> artikel wat er alles, 
maar dan ook alles mee te maken heeft! Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Elite-pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

vrijdag 30 juni 2017

NL. volk vindt het verkrachten van haar kinderen best, zolang dat maar gebeurt door de justitiële elite!

Dat bleek opnieuw vandaag, want de pleinen voor en naast het Arnhemse gerechtsgebouw bleven leeg. Angstaanjagend leeg! Slechts 8 mensen en één staatstrol waren voor het Paleis van Justitie in Arnhem aanwezig gedurende een rechtszitting geheime bijeenkomst waar werd gebakkeleid over hoe het nu verder moet met de
>>> kinder-verkrachtingszaken betreffende mr. Joris Demmink en zijn pedo-kliek.
Morgen deel 2 met zeer schokkende beelden! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:
 Elite-pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

donderdag 29 juni 2017

Grote schade aan economie door rechtszaak Rietveld?

Schurkenstaat
Op 27-06 vond in de Amsterdamse rechtbank een zeer bijzondere rechtszitting plaats. Een rechtszitting die zeer grote schade aan kan richten aan de tot nu toe door de rechtspraak belangrijkste geachte economie van onze verkapte Schurkenstaat.
Welke economie? Deze >>> economie
Verder lezen onder de video.... 


                                                      Zie ook het interview met Rietveld, 2e video onderaan dit artikel
Indonesië 
Ruud Rietveld, het slachtoffer in deze zaak, wordt al jarenlang door de misdaadgroep UWV benadeeld. Zo benadeeld, dat Rietveld al 15 maanden geen inkomsten heeft. Rietveld woont in Indonesië beslist het UWV en krijgt daarom geen geld. Daardoor heeft Rietveld, die helemaal niet in Indonesië woont, een huurschuld opgebouwd en dreigt, zoals dat dagelijks ook bij vele anderen gebeurd, dakloos gemaakt te worden. 

Dossier
Rietveld heeft een dik dossier aangeleverd bij de rechtbank. Dat inleveren gebeurde al voordat de eerste rolzitting, vorige week, in deze kwestie plaatsvond. Daar waren wij ook bij maar hebben die zitting niet in beeld en geluid opgenomen. Rob Brockhus van de Sociale Data Bank deed dat wel en die opnamen zijn o.a. op het videokanaal van de SDN >>> te bekijken.

Bewijsstukken
In het verplichte proces-verbaal wat van die eerste zitting is gemaakt wordt met geen woord gerept over de door Rietveld ingeleverde (bewijs)stukken die van cruciaal belang zijn betreffende het verweer van Rietveld. Dé gangbare werkwijze van de rechtelijke macht als het om partijen gaat waarvan de een veel groter is dan de andere en de ingeleverde stukken niet zo van pas komen bij het bevoordelen van die grote, in dit geval ook nog eens aan de staat gerelateerde, machtige partij.  

Vals proces-verbaal
Het proces-verbaal, is daardoor valselijk opgemaakt. Een dossier waarin bewijsstukken zitten die onomstotelijk laten zien dat het UWV een heuse misdaadgroep is die misdrijven tegen het gewone volk pleegt wordt zo op arglistige wijze buiten beschouwing gehouden. De beelden van die eerste zitting, door de SDN opgenomen, zijn daardoor van groot belang. De beelden van de zitting van gisteren 27 juni 2017, opgenomen door de SDN en door onszelf zijn evenzeer van groot belang. 

Artikel 162 Sv
In de bovenstaande video is te zien en te horen dat Rietveld eist dat artikel 162 Sv door de rechtbank wordt toegepast. In dat artikel is bepaald dat als een ambtenaar, dus ook een rechter en/of een griffier, kennis krijgen van een misdrijf verplicht zijn daarvan onverwijld aangifte te doen en de betreffende documenten/bewijsstukken aan de officier van justitie te geven. De betrokken rechters in onderhavige zaak hebben die documenten nu en zijn dus van die misdrijven, waaruit ook nog eens onderhavige kwestie uit voortgekomen is op de hoogte. 

Rechtspraak
Je zou dus nu kunnen zeggen dat na deze belangrijke zittingen alles goed gaat komen en de rechtspraak niet meer als landelijke overkoepelende belangenorganisatie van grote organisaties en/of door rechters belangrijk geachte personen op zal treden, maar recht zal gaan spreken zoals het bedoeld is. We wachten af. 
Zie vooral ook >>> Sociale Databank Nederland 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Elite-economie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

dinsdag 27 juni 2017

Open brief aan Eva Jinek, Humberto Tan, Jeroen Pauw, Zembla, Eén Vandaag, Brandpunt….

Ingezonden door >>> Wim Dankbaar

Humberto, Eva, Jeroen, etc. Neem even de moeite om de bovenstaande >>> clip te bekijken. Het is een interview van Maria van Boekelen (wat mij betreft de beste journaliste van Nederland) met Adèle van der Plas (wat mij betreft de beste advocate van Nederland).

Zoals jullie kunnen zien, is Adèle een hartstikke integere vrouw, die bovendien heel goed en duidelijk kan verwoorden wat hier aan de hand is! Zonder beledigingen aan het adres van Demmink en de rest van het OM! Dat speel ik niet klaar! Adèle is veel netter dan ik. Schamen jullie je je niet? Dat jullie haar nog nooit aan tafel uitgenodigd hebben? Is dit voor jullie dan ook een verboden onderwerp? Jullie willen toch onderwerpen brengen die spelen in de samenleving? Of is dat maar een farce? Holy Cow! Lees even mijn open brief aan Diederik Aben

Hoe kan het nou toch zijn dat jullie niet de aandacht mogen vestigen op de misdrijven van onze hoogste heren van Justitie? Dat mogen jullie toch niet? Anders hadden jullie de welbespraakte Adèle van der Plas toch allang uitgenodigd om dit grove schandaal haarfijn uit de doeken te doen? Jullie gaan toch niet zeggen dat ze dit niet vlekkeloos kan? Jullie gaan toch niet zeggen dat het geen kijkcijfers oplevert? Welnu, ik durf te stellen dat als jullie Adèle uitnodigen om haar verhaal te vertellen, zoals ze dat in bovenstaande clip doet, je de grootste kijkcijfers ooit haalt! Maar daar gaat het helemaal niet om! Het gaat erom dat jullie zeggen zaken aan de kaak te stellen die in de samenleving spelen. Maar deze zaak stellen jullie toch niet aan de kaak? Een man die al 20 jaar onschuldig vast zit, in onze zogenaamde rechtstaat, veel langer dan Volkert van der Graaf, nota bene de (beweerde) moordenaar van onze minister president in spé, die alweer vrij is. Daar besteden jullie toch geen aandacht aan? Waarom niet, Eva? Waarom niet, Jeroen? Waarom niet, Humberto?

Vinden jullie het heel erg beledigend als ik stel dat jullie als spokespersons van de publieke en commerciële omroepen deze misstand in stand houden? Ik hoop het maar! Dat is precies mijn bedoeling! Prove me wrong! Nodig Adèle even uit! Zet desnoods Peter R. de Vries tegenover Adèle! Adèle durft dat wel, de vraag is of Peter R de Vries dat durft. Wie komt eerst? Jij, Jeroen? Jij, Eva? Jij, Humberto? Wie van jullie heeft het lef? Steek anders even de koppen bij elkaar. Dan kan Adèle drie keer achter elkaar in jullie talkshows het verhaal vertellen.

Mvg

Wim Dankbaar 


Ga ook naar de website van Wim Dankbaar >>> Recht is Krom

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

maandag 26 juni 2017

Nico van den Ham en Micha Kat over de zaak Demmink


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

Twitter account volksverader, Chris Klomp op zwart!

Blokkeren 
Gisteren werden wij getipt dat het Twitter account van de Algemeen Dagblad- aanname journalist, >>> Chris Klomp er niet meer is. Nou zijn wij van de 
nepnieuws-'journalist', die af en toe een leugenachtig artikeltje in het krantenvod AD mag schrijven, wel niets anders gewend dan dat hij de hele dag op Twitter bezig is met speuren, blokkeren, volgen, rapporteren, opnieuw volgen om vervolgens maar weer te blokkeren enz, enz. enz.,  maar dit hadden we niet verwacht. 

Politie
Daarom mensen, grijp nu uw kans! Wilt u uw ongenoegen kenbaar maken over een politiek besluit, over de immense corruptie bij de rechtspraak of een ander aan de staat gerelateerde misstand via een simpel berichtje op Twitter? Doe het nu!

Gerapporteerd

Staatsinformant Chris Klomp is er (even) niet, dus de kans dat u wordt gerapporteerd, uw account op zwart wordt gezet of dat Klomp aangifte tegen u doet bij de politie is daardoor momenteel klein.
Grijp uw kans voor dat het te laat is en Chris Klomp weer terug is.  


Update: Zie ook >>> Revolutionair Online

Tweets with replies by Chris Klomp (@chrisklomp) | Twitter

https://twitter.com/chrisklomp

Vertaal deze pagina
The latest Tweets and replies from Chris Klomp (@chrisklomp). Journalist | AD |CEO @realtwitcourt (€) | Hitmachine reportersonline.nl | Eigen baas | Held ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zondag 25 juni 2017

ROGIER HOP ONTMOET NICO VAN DEN HAM

Op 19 juni jl. hervatte het Hof van Discipline de mondsnoerzaak van topadvocaat  >>> mr. Meindert Stelling. Op het Vrouwe Justitiaplein, voor het gerechtsgebouw
in Utrecht, ontmoeten Nico van den Ham en Rogier Hop die dag elkaar en spraken over het arrogante Tweede Kamerlid Theo Hiddema, over Joris Demmink, de reacties van anonieme en niet anonieme (zoals Chris Klomp en Eric Donk), staatstrollen op de website's en videokanalen van o.a. Micha Kat en Rogier Hop. Verder over de NOS en de bezoekersaantallen op website's en videokanalen van de alternatieve media. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Demmink, Politiek, Gerechtelijke Misdaad, Trollen. 

Adèle van der Plas 'OM is de advocaat van Demmink'

Joris Demmink
WeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik... lees verder onder de video... 


...Twee jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten. Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een tweeluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni a.s.

Met veel dank aan WeAreChange.NL ! De website van WeAreChange.NL is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële Pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

vrijdag 23 juni 2017

Nico van den Ham zet belangrijkste video die hij ooit maakte over de corrupte rechtspraak op zwart!

Jammer
Een groot aantal mensen meent inmiddels dat het goed is de belangrijkste video die Nico -door op een paar knopjes te drukken- ooit heeft gemaakt te moeten delen d.m.v. een link die verwijst naar zijn video-kanaal! Echter, een ieder die de video daar gaat bekijken weet niet waar het om gaat en zal vooral het begin van deze alles zeggende video over -hoe het er aan toe gaat bij de tot op het bot verrotte rechtelijke macht en haar kliek- uitzetten! Uitzetten omdat het in het begin, zoals dat altijd het geval is bij rechtszittingen, ontzettend saai is.  Jammer!!! 

Uitleg
Op geen enkele wijze wordt op ons videokanaal uitgelegd waar het om gaat, terwijl die uitleg er wel is op onze website (om de video heen en door middel van links)! Daarom hebben wij de video, met exact dezelfde inhoud, opnieuw geüpload en de nieuwe insluitcode daarvan in ons artikel geplaatst. Daardoor is er in het artikel niets veranderd. Websites die de video hebben overgenomen krijgen per e-mail de nieuwe insluitcode toegezonden. Wel staat er in de nieuwe video vrijwel permanent vermeld; Nico van den Ham | Melder van Misstanden. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.