KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 17 april 2018

Vanaf een geheime lokatie, kunstenaar Rob Scholte over de ontruiming van zijn woning en museum

Beelden van de ontruiming van het Rob Scholte Museum. 
Rob deelde ons mede dat hij en zijn gezin vannacht niet op straat slaapt.
Ook de kat is ondergebracht! Met dank aan PowNet! 
Meer over de kwestie klik >>> hier en scrol naar beneden.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

Beelden van de ontruiming Rob Scholte Museum


Eerder vanmiddag... Start de 2e video 


Zie ook:

>>> Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos.         Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

ONTRUIMING ROB SCHOLTE MUSEUM

Een half uur geleden belde Rob Scholte ons in paniek op. Start de video... 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven 
tegen eigen bevolking.

maandag 16 april 2018

OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTE AMSTERDAM VAN NICO VAN DEN HAM


Gemeente Amsterdam                                            Persoonlijk door 
Afd. BRP                                                                ondergetekende tegen
Amstel 1                                                                ontvangstbewijs afgegeven
1011 PN Amsterdam                                                   

Datum: 16 april 2018
Betreft: Basisregistratie personen, Minachting, Dwangsom

Heer/mevrouw,


Op 10 januari 2018 heb ik persoonlijk een schrijven tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis afgegeven. Het betrof hier een verzoek om binnen 4 weken mij een opgaaf te doen toekomen betreffende het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan overheidsorganen en/of andere derden van de laatste 20 voorafgaande jaren. Ik heb daarbij gewezen naar de bepalingen die liggen verankerd in het artikel 3.22 van de wet basisregistratie personen. Op dat verzoek heb ik geen enkele reactie gekregen.

Daarom heb ik op 21 februari 2018 een 2e verzoek op dezelfde, zoals hierboven omschreven wijze, persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis bezorgd.

De minachting naar de burger toe, zoals de gemeenteambtenaren van de gemeente Amsterdam veelvuldig laten blijken aan haar medemensen, is enorm!
Datzelfde geldt voor het, door de gemeenteambtenaren, volstrekte lak hebben aan bepalingen die in de wet liggen verankerd. De nare gevolgen voor de gewone Amsterdammer is door dit ambtelijke gesjoemel niet zelden zeer ingrijpend!  

Betreffende de onderhavige kwestie is dat ook aan de orde want ook mijn 2e verzoek, wat ik op 21 februari jl. tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, bleef ook onbeantwoord!

Bij deze dien ik dan ook een 3e verzoek in betreffende het verstrekken van de gegevens en deel u mede dat als ik niet binnen 2 weken antwoord van u krijg op zoek ga naar de mogelijkheden om geldelijke schadevergoeding bij u af te dwingen.

Tevens deel ik u mede dat dit schrijven ook wordt gepubliceerd op mijn website.

Opnieuw in afwachting van uw reactie,

Nico van den Ham
Journalist

...................
1016 .. . Amsterdam 

zaterdag 14 april 2018

De onaangename gezichtsuitdrukking van de ontslagen politiecommissaris Ad Smit en Jack Druppers

Politiecrimineel Ad Smit

Slim
Lang geleden ontdekte ik al dat sommige mensen worden geboren met een onaangename, niet veel goeds-belovende gelaatsuitdrukking. Tevens ontdekte ik dat het karakter van een mens zich in de loop der jaren aanpast aan zo'n rotkop.
Maar, andersom kan ook!

De bezoekers van deze website zijn slim, dus dat laatste hoef ik niet uit te leggen! Ik ben vaak voor deze 2 stellingen op de vingers getikt door 'keurige' medeburgers.


Politiecrimineel
 Jack Druppers

Uiterlijk
'Je mag nooit oordelen op het uiterlijk', zo is mij
vele malen toegebeten. Echter, ik kan dat oordelen maar niet laten. Vooral omdat ik, op een enkele uitzondering na (die zijn er altijd), telkens maar
weer mijn gelijk kreeg in
 dezen. 

AT5
Ongeveer 25 jaar geleden, toen ik nog maar net in Amsterdam woonde, viel de onaangename gelaatsuitdrukking van politiecommandant Ad Smit mij al op. Regelmatig kwam Smit vol trots en arrogantie, met een vuil-grijnzende tronie, langs op de Amsterdamse TV-zender AT5. 

Straf-ontslag 
Ad Smit, die o.a. zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district-Oost in Amsterdam, maakte jarenlang misbruik van zijn bevoegdheden. Vertrouwelijke politie-informatie gaf hij door aan anderen. Smit betaalde stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie, zoals dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en concerten in Ziggo Dome (Voorbeeld: het goedkoopste kaartje voor een concert van Elton John kost 159 Euro). Ook regelde Smit wel even een woning voor een vriend die 'vanuit politieoogpunt gezien' nooit een vriend van de politieman had mogen zijn! Gisteren kreeg Ad Smit straf-ontslag.

Verkeerscontroles
Ad Smit was ook een tijd chef van de politie in de binnenstad. Welke Amsterdammer kent ze niet: de destijds vrijwel dagelijkse, grootscheepse verkeerscontroles?!
Die controles werden telkens geleid door Ad Smit, die daar dan vrijwel altijd heel triomfantelijk bij stond met zijn hierboven beschreven politiegrijns. Buik naar voren en de politie-oogjes samengeknepen. Een houding waarmee de politieman schaamteloos aangaf, een meer dan ziekelijk wantrouwen tegen het niet-geüniformeerde gedeelte van de Amsterdamse bevolking te hebben.


Discotheek iT
Ad Smit was ook zeer succesvol in het kapotmaken van de Stad Amsterdam, want hij was de 'man' die de wereldberoemde discotheek iT, van wijlen Manfred Langer, aan het Rembrandtplein liet dichttimmeren. Een zeer groot verlies voor de hoofdstad! 

Dirty Harry
Ad Smit was de 'Dirty Harry' van het hoofdstedelijke politiekorps; iedereen die zwart was en rondhing in een probleemgebied was in principe vogelvrij. Elke zwarte was een drugsdealer in de politie-ogen van Smit. Zelfs donker getinte moeders met kinderwagens konden niet meer vrij over straat! De kinderwagen werd zonder pardon binnenste buiten gekeerd! Advocaten beschuldigden de politieman van Zuid-Afrikaanse methodes! Het regende in die tijd klachten over excessief politieoptreden onder leiding van Ad Smit die dat telkens maar weer trots-grijnzend mocht komen vertellen in het AT5-journaal. Nogmaals, nooit ben ik die rottige politiekop en bijbehorende naam vergeten. Nu is de politieschoft zelf aan de beurt en is de crimineel zelf oneervol ontslagen. 

Politiegeweld
Rond Smit hangt vanaf het begin van zijn loopbaan een dreigend aura van buitensporig politiegeweld. Ad Smit vond ook dat elk protest 'uit elkaar zou moeten worden geramd'. H
et dossier van Ad Smit bij het Amsterdamse meldpunt voor klachten over al te uitbundig optreden van politieagenten is vuistdik! Collega's van Smit grepen nooit in en zijn daarom medeschuldig. 

Jack Druppers
Een andere Amsterdamse politiecrimineel, >>> Jack Druppers (2e foto), schreef over zijn collega Ad Smit op de politiewebsite web.nu; 'De Arena was zijn kindje', Dat is te lezen in een artikel van Marcel Heanen van het NRC . De valsheid in geschrifte-politieman, Druppers dus, zou dat in 2017 geschreven hebben. Wellicht is het artikel door Jack Druppers, die gespecialiseerd is in het op ambtseed liegen en het kwijtraken en/of vervalsen van geschriften, alweer verwijderd want als men op de link van het artikel drukt, krijg je >>> dit. Dat het ooit wel op de politiewebsite heeft gestaan, is te zien in een artikel van Marcel Heanen in het >>> NRC.

Zuid Frankrijk
We kunnen niet alle smeerlapperij van de abjecte politieman opschrijven want dan wordt dit artikel een boek! In het verleden is al veel negatiefs over Ad Smit geschreven. Opmerkelijk daarbij is dat als de, nu ontslagen, politieman daarop reageert dit veelal gebeurt vanuit Zuid Frankrijk. Dat dan weer wel! Het komt wel weer goed met Ad Smit, zo denken wij. Rechters bestraffen vrijwel nooit leden van de politie hun hulptroepen. Zelfs niet als zij onze medemensen hebben vermoord >>> http://medestandersblognicovandenham.blogspot.nl/search?q=politie+moord dus... het komt wel weer goed met Ad Smit.  

Door Nico van den Ham, i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Politiegeweld, Moord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

donderdag 12 april 2018

Bloembollen-Maffia-Zaak! Weer fraude, 300 miljoen

Integraal videoverslag van de rechtszitting.
Woensdag jl. was de zoveelste rechtszitting in de zogenaamde Bloembollen-Maffia-Zaak waar, zoals ons nu pas blijkt, nog veel meer slachtoffers zijn gemaakt. Ook zijn er beleggers (in nieuwe tulpen-rassen) die van een mooi bloeiend bedrijf de schuldsanering in zijn geholpen. Bovendien was er een die, >>> waar kennen we dat van, zelfmoord heeft gepleegd. In deze zaak ging het om, via WOB-verzoeken, nog meer boven water te krijgen. Voor de gemiddelde bezoeker van deze site mogelijk een saaie rechtszitting, maar een o zo belangrijke! Luister daarom, wat Wim Visser - ooit de grootste tulpenkweker van Nederland - in het voorstukje van de video aan Nico vertelt. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND 

Zie ook:

>>> WEER ADVOCAAT DE MOND GESNOERD! NU IN DE TULPENBOLLEN-                      RABOBANK-MAFFIA-ZAAK

>>> De Bloembollen-Rabo-Maffia én De Rechtspraak. Deel 1

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 2

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 3

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 4

>>> Rechters én advocaat maken voor Rabo-Maffiabank chrysantenkweker
        kapot

maandag 9 april 2018

Volksmisleiding, Leugens en Bedrog! 'Het Parool'.
Gevaarlijke

Volksmisleidende
   
perskaartjournalisten

van Het Parool

John Jansen van Galen (links)  

Ton Damen (rechts) 


Steve Brown

John Jansen van Galen (foto links) is journalist volksmisleider bij het krantenvod
'Het Parool' én de staatspropaganda-omroep NOS. Jansen van Galen schreef loog zaterdag 4 maart 2018; 4 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, in 'Het Parool' dat de partijleider van de politieke Partij 'Stem van de Straat', ing. Steve Brown, een veroordeelde drugshandelaar is. John Jansen van Galen pleegde dat misdrijf jegens Brown met opzet, want de partijleider maakte aan de redactie van het gecensureerde krantenvod onmiddellijk kenbaar dat hij nog nooit is veroordeeld voor wat dan ook en dus geen strafblad heeft! De redactie van 'Het Parool' hield zich daarop stil en weigerde dus rectificatie vóór de verkiezingen! 

Geloven
 
De opdracht aan 'Het Parool' was het gewone volk, dat nog niet uit het mooie Amsterdam is verjaagd, te laten doen geloven dat de partijleider van 'De Stem van de Straat' een veroordeelde crimineel is. Zo zou de politieke partij; 'De Stem van de Straat', geen enkele kans maken! Melder van Misstanden, Nico van den Ham stond overigens ook op de kandidatenlijst van 'De Stem van de Straat.

'Rectificatie' 
Afgelopen zaterdag 7 april, weken na de verkiezingen, publiceerden de criminele, gecensureerde perskaart-journalisten van 'Het Parool' - voor de schijn - een piepklein berichtje weggedrukt in een >>> hoekje (rechtsonder) waarin zij toegaven dat zij de Amsterdammers in hun nepnieuws-krantenvod weer eens hadden voorgelogen. 

Jan met de Pet
De Amsterdamse Jan met de Pet heeft niet voor de 'Stem van de Straat' gekozen want de partijleider is een crimineel, zo loog 'Het Parool' voor de gevestigde politiek de gewone bewoners van de hoofdstad voor. Dit met alle gevolgen van dien. Met andere woorden: Amsterdam kan verder naar de kloten worden geholpen!  

Ton Damen
Ook volksmisleider Ton Damen (foto rechts) is zo'n gevaarlijke perskaartjournalist van 'Het Parool'. Damen >>> suggereerde enkele jaren geleden in 'Het Parool', dat Melder van Misstanden, Nico van den Ham ook een >>> crimineel is. Dat deed hoernalist Ton Damen in opdracht van >>> Gerard Anderiesen. Dat is een voormalige bestuursgangster van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Anderiesen had afspraken op kantoor met een pyromaan die wekelijks >>> branden stichtte in een van de grotere wooncomplexen van zijn misdaadgroep. Toen Nico aan Ton Damen vroeg of hij een weerwoord in 'Het Parool' mocht doen, weigerde de misdadiger dat. Nico had daarvoor ook al vele verzoeken gedaan aan 'Het Parool' om eens aandacht aan de vele brandstichtingen in het woongebouw van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, te besteden.

Zie ook:

>>> Het Parool pleegt een Misdaad tegen Partijleider Brown vd Stem vd Straat          partij & Kiezersbedrog!

>>> Nico van den Ham in gesprek met emeritus hoogleraar Internationale                  Communicatie, prof. dr. Cees Hamelink

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zaterdag 7 april 2018

(Video) Weer Justitie aan de deur bij Nico van den Ham

Vanmorgen opnieuw de grootste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie die ons land kent aan de deur bij Klokkenluider Nico van den Ham. Weer een dagvaarding voor de Melder van Misstanden! En dat terwijl de Officier van Justitie zijn grote minachting jegens Nico toont door geen antwoord te geven op de >>> brief die hij onlangs afgaf bij het OM! Geen antwoord... wellicht omdat in die brief het een en ander staat dat wel eens gunstig voor Nico zou kunnen zijn. 

Precies dezelfde, misdadige gerechtelijke handelswijze die corrupte klassenrechters er op na houden als zij grote misdaadorganisatie's aan het bevoordelen zijn; 'wat niet van pas komt, wordt niet beantwoord en ook niet in de vonnissen vermeld'. Nico van den Ham had vanmorgen vreselijke moeite met de man van het OM. Moeite... omdat deze voormalige postbode verdomme zo'n aardig kerel bleek te zijn. Start de video...Zie ook:

>>> Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit              onwettige civiele vervolging, afkopen!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Openbaar Ministerie, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 4 april 2018

Beangstigend! Beelden van '40 - '45 politieoptreden op en rond concentratiekamp Oostvaarderplassen

De jonge vrouw (in het midden van de video) stond, met haar hand op het hek, aan de niet-verboden kant van de afscheiding! Een politieagent laffe 2018-NSB'er, sloeg met een politieknuppel zo hard op de hand van de vrouw, dat haar hand nu gebroken is. De goedwillende vrouw kwam met haar moeder balen hooi aan de, op sterven na 'hongersdode' concentratiekamp-dieren brengen. Ook werd er nog een kind door zo'n politieagent NSB'er, in de maag gestompt. Verder lezen onder de video alstublieft... 


Vandaag moet ik, met de trein, naar Assen en zal dan, vanaf Amsterdam dwars door het concentratiekamp Oostervaarderplassen rijden.
Ik zie als ik uit het raam van de trein kijk, ik kom daar wel vaker langs, een omheinde, huiveringwekkende dorre vlakte met dood-gevreten bomen (zie daarvoor de 2e video) en grote aantallen (kuddes) paarden, edelherten en koeien. Een vuil, door mensen MONSTERS opgezet dieren-concentratiekamp dus, want echte natuur bestaat in Nederland niet meer. Er zijn slechts een paar lieverds die zich het vreselijke lot van deze concentratiekamp-dieren aantrekken en wat hooi komen brengen. Die helden worden door politieagenten NSB'ers in elkaar geslagen. Allemaal in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. gewoon omdat het kan!

Zie ook:

>>> http://medestandersblognicovandenham.blogspot.nl/search?q=moord+politie+Met tranen van verdriet en woede opgeschreven...

Melder van Misstanden, Nico van den Ham

maandag 2 april 2018

Deurwaarder gooit traangasbom in woning om gezin met kleine kinderen te kunnen ontruimen!

Waarom al 3 dagen geen nieuw artikel op deze site? Start de video ... Lees ook >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Zie ook >>> Woningontruiming Rietveld. Angstaanjagend - Grimmig

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Nepnieuws, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

vrijdag 30 maart 2018

Nico van den Ham in gesprek met emeritus hoogleraar Internationale Communicatie, prof. dr. Cees Hamelink

Prof. dr. Hamelink houdt zich (nog steeds) bezig met de relatie tussen mensenrechten, communicatie en globalisering. Hij begon als onderzoeker bij een internationale organisatie in Genève en Mexico-Stad. Hij doceert en geeft college op meerdere universiteiten in onder meer de VS, Mexico, Chili, Aruba,  Australië, Tanzania, Brazilië, Zuid Korea en in vrijwel alle Europese landen. In 2007 ontving hij een ere-professoraat van de universiteit van Queensland in Australië. Hij adviseert diverse overheden en de Verenigde Naties. Nico vroeg Hamelink wat hij er van vindt dat slachtoffers van klassenrechters niet bij de reguliere media terecht kunnen met hun verhaal. Zie ook >>> Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat | Universiteit ... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 27 maart 2018

Rule of Law Index van het World Justice Project blijkt net zoals de Nederlandse rechtspraak; pure zwendel!


Corrupte rechtbankpresidenten, rechters, advocaten, politici en perskaart-journalisten verwijzen zonder enige schaamte naar regelrechte nep-uitslagen.  Bewijzen die onomstotelijk aantonen dat De Rechtspraak en haar kliek tot op het bot verrot is, stapelen zich op maar worden door de politiek én staatspers categorisch geweigerd.  
Feiten
Al in 2016 meldden wij >> Nederlandse rechtspraak in wereldtop pure misleiding
Dat artikel schreven wij op basis van logica, eigen ervaringen vanuit rechtszalen en bestudering van vele dossiers van onszelf en anderen. Bovendien kon het ook toen als een feit kan worden gezien dat rechters criminelen van de allerergste soort zijn omdat dat feit niet benoemd en, erger nog, niet onderzocht mag worden!

Louche 
Sinds enige tijd hebben wij ook toegang tot bewijs dat aantoont dat de louche organisatie, World Justice Project, met haar Rule of Law Index het Nederlandse volk gigantisch aan oplichten is. 

Onderzoek 
Een van de onzen, niet de minste, heeft gedegen onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de Rule of Law Index van het World justice Project. Daarbij is vast komen te staan dat het 'toonaangevende' World Justice Project onderzoekgegevens van 2016 heeft misbruikt voor de uitslag van de Rule of Law Index van 2017/2018! 

Advocatenkantoren
Verder is naar voren gekomen dat als het World Justice Project zo af en toe eens de mening wil weten, betreffende de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak, die mening dan in haar 'onderzoek' voornamelijk vraagt aan 'professionele' beroepspartijen. Dat zijn dan meest de dure, gerenommeerde corrupte, advocatenkantoren. Partijen die er het grootste belang bij hebben dat het gewone, door de reguliere media geïndoctrineerde, onderworpen volk blijft geloven dat de rechtspraak géén veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie is en niet een organisatie die uitsluitend de belangen, ofwel de economie dient van een relatief kleine groep mensen. Welke economie?... Deze >>> economie.

Huishoudens 
Verder is er nog een kleine groep huishoudens, die nog nooit een rechtszaal van
binnen heeft gezien, bevraagd. Diegene die dit alles heeft onderzocht, we noemen
de persoon maar even - onze onderzoeker - heeft veelvuldig contact gehad met het World Justice Project en met organisaties waar het WJP gedeelten van haar 'onderzoeken' aan heeft uitbesteed. Onze onderzoeker is daarbij zover gegaan, dat de directeur van het World Justice Project uit Amerika er op aan heeft gedrongen om een telefonisch gesprek te hebben met hem. Om onze onderzoeker moverende redenen is hij daar niet op ingegaan. 


Reguliere Media   
Onze onderzoeker wilde lange tijd niet dat wij het bovenstaande zouden publiceren op onze website. Hij wilde graag dat eerst een landelijk dagblad, of andere grote reguliere media, aandacht aan deze kwestie zouden gaan besteden. Kleine websites met een bereik van enkele duizenden bezoekers per dag zetten niet echt zoden aan de dijk, moet onze onderzoeker hebben gedacht. Lange tijd kregen wij dan ook van hem geen toestemming om het bovenstaande te publiceren. Nu onze onderzoeker wel in de gaten heeft dat de reguliere media absoluut niet van plan is de bevindingen van hem aan het onderworpen Nederlandse volk kenbaar te maken, kregen we uiteindelijk toch toestemming voor publicatie. 

Bewijzen
Wij publiceren geen bewijs van datgene van wat wij over het World Justice Project beweren! Het abjecte Word Justice Project én de Rechtspraak Zwarte Toga Maffia klaagt ons maar aan wegens smaad en laster als dit artikel hun niet bevalt. Smaad en laster, dé synoniemen bij De Rechtspraak voor het woord: waarheid. Wij verwachten echter niet dat zij ons zullen aanklagen. Verliezen doen we het natuurlijk altijd, maar de criminelen zijn veel te bang dat er dan nog meer publiciteit van komt en dat willen ze niet. Die paar duizend bezoekers per dag op NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND zijn, in samenwerking met de staatsmedia, nog wel te handelen voor Nederlands grootste, meest ellende, leed en >>> zelfmoord veroorzakende misdaadgroep; De Rechtspraak.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: onderzoek, Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

zondag 25 maart 2018

Zelfmoord plegen? Prima... maar doe het alsjeblieft niet in de Tweede Kamer!

Dood en verderf familie's 
'Diep-geschokte Tweede Kamerleden', zo meldde de staatspers afgelopen donderdag. Kamerleden werden op die dag plotsklaps geconfronteerd met het niet zo aangename beeld van een man die met een touw of iets dergelijks om zijn nek vanaf de publieke tribune hing te bungelen. Het Kamerlid Arnold Rutte, misdaadgroep VVD, sloeg zelfs zijn hand voor zijn mond.
Dat had de VVD'er van het koninklijke propaganda stel Willem en Maxima geleerd. Die sloegen op 30 april 2009 ook hun handen voor de mond. Dat was toen een idioot een groot aantal van hun toezwaaiers doodreed. Willem en Maxima, die beiden uit families komen die wat betreft het zaaien van dood en verderf heel wat gewend zijn, wilden d.m.v. hun hand voor de mond slaan het onderworpen volk laten doen geloven hoe erg zij het doodrijden van hun onderdanen wel niet vonden.   


Belangrijke update (11.30 u.): onder dit artikel!


Laatste optie
Meerdere malen heeft de politieke organisatie >>> 'Wil Nu' Tweede Kamerleden en andere politici uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Nationale Zelfmoordherdenking. Wij herdenken dan ongeveer 500, van de ruim 1900 zelfmoordgevallen per jaar in ons land. Zelfmoorden die het gevolg zijn van tegen het volk gekeerde vuile vonnissen van misdadige rechters en raadsheren. Rechters die door middel van gerechtelijke zwendel, met hun laatste beslissende woord, ten voordele van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen, in Naam van de Koning, de gewone burger in veel gevallen gewetenloos de dood indrijven. Medeburgers waarvan het leven door Zwarte Toga Criminelen, ten voordele van deze >>> economie, zo is verwoest dat zij zelfmoord als een laatste optie zagen.  

Klaagschriften
Niet één politici is ooit bij de Nationale Zelfmoordherdenking, die dit jaar alweer voor de vijfde keer wordt georganiseerd, aanwezig geweest. Tevens reageren Tweede Kamerleden en andere politici vrijwel nooit, of in een enkel geval nietszeggend, op de vele klaagschriften over de criminele rechtspraak die vele slachtoffers van die misdadige rechters naar hen toesturen. Slachtoffers van het partijdige tot op het bot corrupte zwarte toga tuig waarvan het leven volledig is verwoest, zo erg verwoest dat velen onder hen dagelijks denken aan die enige uitweg, zelfmoord. 

Geschokt
En nu er de afgelopen week een man aan een touw vanaf de publieke tribune hing te bungelen zijn de politici plotsklaps geschokt, zo meldde de staatsmedia. Geschokt, omdat het nou eenmaal geen prettig gezicht is om iemand zelfmoord te zien plegen. Verder interesseert het ze daar in Den Haag geen ene moer of het gewone volk zelfmoord pleegt of niet. Als ze het maar niet in de Tweede Kamer doen zodat het gewetenloze politieke tuig het niet hoeft te zien. Start de onderstaande video voor meer... Tijdens de eerstvolgende zelfmoordherdenking wordt ook mr. Anky Dhomen herdacht. Anky Dhomen was een advocaat die gedongen werd mee te doen aan gerechtelijke zwendel. Eerst ging mr. Dhomen maandenlang in hogerstaking. Toen dat niet hielp, pleegde zij zelfmoord.  

>>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

>>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

Update 11.30 u.:

Ramon Walter had gisteren een fantastisch interview met Hans Kamperman (de man die van de tribune in de tweede Kamer sprong). Start de video...  Ramon Walter op >>> Facebook. Ramon Walter op >>> YouTube

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND in samenwerking met Ramon Walter: Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

donderdag 22 maart 2018

Nico van den Ham (klokkenluider) gaat strafvervolging, voortgevloeid uit onwettige civiele vervolging, afkopen!

Strafbare feiten
Nico van den Ham, Klokkenluider, Melder van Misstanden én de enige Nederlandse journalist die de >>> juiste vragen stelt, heeft zich onder dwang schuldig moeten maken aan het plegen van >>> strafbare feiten. De komende tijd zullen wij hier regelmatig op terugkomen in onze artikelen. 

Ernstige misdrijven
Na meer dan 9 jaren onrechtmatige civiele vervolging, of beter, het toepassen van ernstige, levens-ontwrichtende misdrijven, waaronder regelrechte moordaanslagen, op Nico van den Ham door >>> overheidscriminelen, heeft Nico zich toch staande weten te houden. De website, NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, die hij al zesenhalf jaar runt, is nog steeds ín de lucht!'  

Strafvervolging
Nu krijgt Nico van den Ham ook te maken met strafvervolging. Strafvervolging die voortgevloeid is uit de onrechtmatige civiele vervolging. Gelukkig voor Nico kun je in onze verkapte Schurkestaat der Nederlanden strafvervolging >>> afkopen.
Nico gaat dan ook vanmiddag onderstaande brief bij het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs afleveren.


_________________________________________


Aan officier van justitie: mr. S. Sarantoudis


N.G. van den Ham                                                          Amsterdam 22 maart 2018
XXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                            
Tel: 06-XXXXXXXX  
                                                                               
Betreft: Parketnummer 96-028859-18

Heer Sarantoudis,

Van u ontving ik een dagvaarding, gedateerd 15 februari 2018, met het bovenstaande parketnummer. Het gaat om 7 strafbare feiten die ik - noodgedwongen - heb moeten plegen.

Vanwege andere, buitenproportionele, levensontwrichtende civielrechtelijke vervolging die al jaren op mij ten onrechte wordt toegepast, heb ik geen tijd gehad om u te verzoeken de zaak te seponeren. De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd en daarom is het zeer onterecht dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! 

Alhoewel ik het zonde vind van mijn weinige geld verzoek ik u, noodgedwongen, dus wegens dat tijdgebrek, nu dan maar om afkoping van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig  miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar) mijnheer Sarantoudis. Dat is 1,09 procent van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Bij de strafbare feiten die u mij ten laste legt, mijnheer mr. Sarantoudis, gaat het om een bedrag van, naar boven afgerond, €200,- (tweehonderd euro). 

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 procent van het bedrag van die €200,- (tweehonderd euro). Ik verwijs daarbij o.a. naar de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet,
artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights.  

In afwachting van uw antwoord,

N.G. van den Ham
Journalist     

____________________________________________________


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

woensdag 21 maart 2018

Amsterdam stemt op de 'Stem van de Straat'

Gisteren hadden wij de laatste grote bijeenkomst in de verkiezingscampagne.
Wij deelden flyers uit op de Ten Kate markt in Amsterdam West en gingen met de marktbezoekers in gesprek. Partijlijder Steve Brown ging, onder het oog van de camera van de TV-zender, AT5, in debat met Iwan Leeuwin van het 'U-Buntu Connected front UFC '. Vanavond komen de kandidaten van de stem van de Straat bijeen om te wachten op de verkiezingsuitslag. Schokkend! 10.20 u. update onder de video! 
Wat die uitslag ook wordt, ik heb als de laagst genoteerde kandidaat e
r een leuk stel vrienden aan over gehouden. Fijne Amsterdammers met goede bedoelingen voor de stad Amsterdam en haar bewoners. Amsterdammers ga vandaag stemmen en stem op de 'Stem van de Straat. Power To The People! >>> Meer info.Schokkend >>> AT5 Gaat Noord Koreaans :”Steve Brown en Stem van de Straat                            mag niet in de Gemeenteraad”.


Nico van den Ham 

zondag 18 maart 2018

NVvR zoekt voorzitter als boegbeeld van de rechterlijke macht

Vacature
Het lukt de Nederlandse Vereniging voor de (corrupte) Rechtspraak (NVvR) maar niet om een nieuwe voorzitter te vinden. De vacature staat nu al meer dan een half jaar open! 'Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht', zo staat in de >>> vacaturetekst.

Rechter
De vorige voorzitter was mr. Rosa Jansen, die de nevenfunctie vanaf 01-09-2015 heeft vervuld. Per 1 september 2017 werd mr. Rosa, die ook >>> rechter is, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (let op; niet voor slachtoffers van de criminele rechters). Sinds die dag heeft de beroepsvereniging en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht geen voorzitter meer en zit nu min of meer met de handen in het haar. 

Schroom
'Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ongeveer 70% van hen is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Rechters en officieren van justitie hebben elk een eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt is de onafhankelijke rol die zij beiden vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor inwoners van Nederland. Zo weet zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter,' zo staat het, openlijk, dus zonder enige schroom, vermeld op de website van de NVvR.  

Aangiften
Er wordt, vooral de laatste tijd meer en meer aangifte gedaan tegen rechters die in gerechtelijke procedures hun justitiële, corrupte reet, op misdadige wijze schaamteloos afvegen met bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen. Het gaat dan om bepalingen die op dat moment niet zo goed van pas komen tijdens het bevoordelen van partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de ene persoon door de rechter belangrijker wordt geacht dan de andere.

Weggelaten
Vaak wordt alles, maar dan ook alles, wat tijdens een gerechtelijke procedure, dus ook ter rechtszitting, naar voren is gebracht door die kleinere of onbelangrijker geachte partij en wat in haar voordeel is, weggelaten uit het proces-verbaal van zo'n rechtszitting. Datzelfde geldt voor beschikkingen en vonnissen waarin vaak niets meer terug te vinden is van het naar voren gebrachte door de kleine of onbelangrijk geachte partij, maar wat niet zo van pas komt om die grotere of belangrijk geachte partij te bevoordelen! Wat we niet in de processen-verbalen en de vonnissen vermelden, bestaat niet, moet het motto van de criminele klassenrechters zijn. 

Schaamte
Het gerechtelijke gesjoemel zoals hierboven summier omschreven, is slechts een fractie van de justitiële zwendel die werkelijk plaats vindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen. Er is meer, veel meer. Te veel om in dit artikel allemaal op te schrijven.

Schaamtegevoel
Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en ander gerechtelijk tuig 
weten van het bovenstaande en dat zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat 
de vacature al zo lang open staat. Heel misschien zit er dan toch nog een beetje schaamtegevoel in de donder van het abjecte, gerechtelijke soort en is dat mogelijk 
de oorzaak waarom zich er al meer dan een half jaar nog niemand heeft aangemeld 
voor de vacature. De NVvR heeft het over een boegbeeld op haar website, maar wie 
wil nou het boegbeeld zijn van een veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie? 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in
Naam van de Koning, 
Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven 
tegen eigen bevolking, 
Zelfmoord, Vrije meningsuiting.  

vrijdag 16 maart 2018

Ook bij Zembla nepnieuws en volksverlakkerij

'Journalistiek onderzoeksprogramma', Zembla, liegt het, toch al zo gehersenspoelde, Nederlandse volk voor over veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Wij stuurden hierover eerst een open >>> e-mail naar de gecensureerde perskaartjournalisten van Zembla en vroegen hen ons hierover te bellen. Wij kregen, tot onze grote verbazing, een reactie. Weliswaar was het een nietszeggende reactie, te zien in het begin én verderop in de video, maar toch! Zembla wordt door slachtoffers van criminele (veel onomstotelijk bewijs daarvan) rechters hierover al jaren aangeschreven, maar reageert nooit of in een enkel geval met een nietszeggend, afwijzend antwoord! Start de video...


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

dinsdag 13 maart 2018

Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos. Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

Rob  Scholte en zijn vrouw Lijsje
Museum 
Den Helder – De beroemde kunstenaar, Rob Scholte moet met zijn gezin én zijn museum, in naam van ('onze fijne') Koning, Willem Alexander, het voormalig postkantoor in Den Helder binnen een maand verlaten. Dat heeft het corrupte gerechtshof te Amsterdam

vandaag >>> beslist.


Gemeente

Er is geen beroepsmogelijkheid meer voor Scholte. 'Het enige dat me nu nog kan redden is de politiek. Ik hoop dat er een meerderheid in de raad is die het museum wil behouden en de gemeente het vonnis dus niet ten uitvoer zal brengen', verklaarde de altijd positief ingestelde kunstenaar. 'Op de dag dat we er uit moeten, zal het museum nog steeds draaien,' zegt een optimistische Scholte. Wij (redactie) geven daarop geen reactie. 'Het gaat immers goed, steeds meer mensen worden wakker', zo wordt ons dagelijks ingeprent, dus houden we voorlopig maar onze mond! 


Dwangsom
Het Gerechtshof heeft tevens bepaald dat als Scholte het pand niet verlaat, er een dwangsom van 500 euro per dag kan worden opgelegd, tot maximaal 10.000 euro. 

De kosten van de rechtszaak zijn voor rekening van Scholte.

>>> Gemeentebestuur Den Helder dom, lomp en harteloos!

>>> Wordt de wereldberoemde kunstenaar Rob Scholte en zijn mooie gezin              morgen ook dakloos gemaakt ?

Nico van den Ham i.s.m.redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Oplichting, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen 
eigen bevolking.

zaterdag 10 maart 2018

Theo Hiddema zit Nico van den Ham achterna

Het lijkt erop dat Theo Hiddema, (Tweede Kamerlid; Forum voor Democratie) Nico van den Ham achtervolgt. Nico duwt lijfwacht Hiddema van zich af. 
Start de video ...Nico van den Ham filmde vandaag een flyer-actie van de
politieke partij; 'Stem van de Straat'